ČASOPIS CHARITNÍ AKTUALITY KE STAŽENÍ.

  

 

Charitní aktuality 2017

Charitní aktuality 2016

Charitní aktuality 2015

časopis Oblastní charity

Charitní aktuality 2014

časopis Oblastní charity

Charitní aktuality 2013

časopis Oblastní charity

Charitní aktuality 2012

časopis Oblastní charity

Charitní aktuality 2011

časopis vycházející každoročně u příležitosti konání Tříkrálové sbírky

Charitní aktuality 2010

časopis Oblastní charity
Naši činnost můžete podpořit darem

Tříkrálová sbírka 2017

Náš výtěžek
2 495 071 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR