Sbírka na adopci na dálku

Od října 2011 probíhá další sbírka na podporu indických dětí formou "Adopce na dálku".

Charitní středisko Lanškroun

V Lanškrouně v Olbrachtově ulici začaly práce na výstavbě Charitního střediska. V objektu s rozpočtem 11,3 mil. Kč plánuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí umístit šest bytů služby "Dům na půl cesty", nízkoprahové zařízení denního centra pro osoby bez přístřeší, pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Předpokládaný termín dokončení stavby je květen 2012.

Den charity poprvé v Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádala v sobotu 10. září na zahradě orlickoústeckého děkanství zábavné odpoledne pro širokou veřejnost. V úvodu byly prezentovány charitní služby, pro děti byla připravena řada soutěží a her. Kulturní program, který byl koncipován jako poděkování všem příznivcům charity, přilákal kolem 150 návštěvníků.

Občanská poradna v Lanškrouně

Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí od října občanům Lanškrounska novou službu. Občanská poradna bude v provozu druhou a čtvrtou středu každého měsíce od 9 do 12 hod. v prostorách malé zasedačky na radnici, nám. J.M.Marků 12. Kontaktní tel. 465 520 520.

Naši činnost můžete podpořit darem

Tříkrálová sbírka 2017

Náš výtěžek
2 495 071 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR