Tříkrálová sbírka 2013 skončila

Tříkrálová sbírka se opět setkala s přijetím a úspěchem. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.943.681,- Kč do 458 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci řady subjektů a dobrovolníků. Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli.

Nové Centrum sociálních služeb otevřeno

Dne 22.11.2012 bylo za přítomnosti řady hostů otevřeno nové Centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici v Lanškrouně. V odpoledních hodinách, kdy bylo Centrum zpřístupněno veřejnosti, jej navštívilo přes stovku lidí.

Tříkrálová sbírka 2013

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Už potřinácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Sbírka na "Adopci na dálku" 2012/2013

Od listopadu 2012 probíhá v Letohradě další sbírka na podporu vzdělání chudých indických dětí.

20 let Oblastní charity Ústí n.O.

Řada Charit si letos připomíná 20 let od svého vzniku. Také Oblastní charita Ústí n.O. Původních sedm Farních charit, vzniklých v r. 1992, (Česká Třebová, Jablonné n.O., Lanškroun, Letohrad, Choceň, Sloupnice, Ústí n.O.) se v r. 2003 transformovalo do Oblastní charity Ústí n.O. se sídlem v Letohradě. Ředitelem této organizace byl až do loňského odchodu do důchodu pan Štefan Čanda

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012

Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší výtěžek než loni. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.983.257,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků, kteří se na její organizaci podílejí, a kterým patří velké poděkování. 

Přehled o vybraných částkách naleznete v rubrice  Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2012

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Už podvanácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí a zdraví, s přáním pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

20 let Charitní ošetřovatelské služby na orlickoústecku

V listopadu 1991 začala charitní ošetřovatelská služba v Ústí nad Orlicí a v Letohradě poskytovat svou péči. Odbornou zdravotní péči, která je ordinovaná lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami, provádějí kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí nemocného. Cílem této služby je umožnit co největšímu počtu nemocných prožívat nemoc a stáří důstojně, ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Sbírka na adopci na dálku

Od října 2011 probíhá další sbírka na podporu indických dětí formou "Adopce na dálku".

Charitní středisko Lanškroun

V Lanškrouně v Olbrachtově ulici začaly práce na výstavbě Charitního střediska. V objektu s rozpočtem 11,3 mil. Kč plánuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí umístit šest bytů služby "Dům na půl cesty", nízkoprahové zařízení denního centra pro osoby bez přístřeší, pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Předpokládaný termín dokončení stavby je květen 2012.

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2