Adopce na dálku 2012

Ve sbírce, která probíhala od října 2011, se vybralo více než 110.000,- Kč. Zejména díky lidem z letohradské farnosti tak mohou být podpořeny další tři indické děti a výstavba domků pro chudé rodiny.

20 let Oblastní charity Ústí n.O.

Řada Charit si letos připomíná 20 let od svého vzniku. Také Oblastní charita Ústí n.O. Původních sedm Farních charit, vzniklých v r. 1992, (Česká Třebová, Jablonné n.O., Lanškroun, Letohrad, Choceň, Sloupnice, Ústí n.O.) se v r. 2003 transformovalo do Oblastní charity Ústí n.O. se sídlem v Letohradě. Ředitelem této organizace byl až do loňského odchodu do důchodu pan Štefan Čanda

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012

Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší výtěžek než loni. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.983.257,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků, kteří se na její organizaci podílejí, a kterým patří velké poděkování. 

Přehled o vybraných částkách naleznete v rubrice  Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2012

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Už podvanácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí a zdraví, s přáním pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

20 let Charitní ošetřovatelské služby na orlickoústecku

V listopadu 1991 začala charitní ošetřovatelská služba v Ústí nad Orlicí a v Letohradě poskytovat svou péči. Odbornou zdravotní péči, která je ordinovaná lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami, provádějí kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí nemocného. Cílem této služby je umožnit co největšímu počtu nemocných prožívat nemoc a stáří důstojně, ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Sbírka na adopci na dálku

Od října 2011 probíhá další sbírka na podporu indických dětí formou "Adopce na dálku".

Charitní středisko Lanškroun

V Lanškrouně v Olbrachtově ulici začaly práce na výstavbě Charitního střediska. V objektu s rozpočtem 11,3 mil. Kč plánuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí umístit šest bytů služby "Dům na půl cesty", nízkoprahové zařízení denního centra pro osoby bez přístřeší, pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Předpokládaný termín dokončení stavby je květen 2012.

Den charity poprvé v Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádala v sobotu 10. září na zahradě orlickoústeckého děkanství zábavné odpoledne pro širokou veřejnost. V úvodu byly prezentovány charitní služby, pro děti byla připravena řada soutěží a her. Kulturní program, který byl koncipován jako poděkování všem příznivcům charity, přilákal kolem 150 návštěvníků.

Občanská poradna v Lanškrouně

Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí od října občanům Lanškrounska novou službu. Občanská poradna bude v provozu druhou a čtvrtou středu každého měsíce od 9 do 12 hod. v prostorách malé zasedačky na radnici, nám. J.M.Marků 12. Kontaktní tel. 465 520 520.

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2