Výsledky Tříkrálové sbírky 2012

Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší výtěžek než loni. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.983.257,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků, kteří se na její organizaci podílejí, a kterým patří velké poděkování. 

Přehled o vybraných částkách naleznete v rubrice  Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2012

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Už podvanácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí a zdraví, s přáním pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

20 let Charitní ošetřovatelské služby na orlickoústecku

V listopadu 1991 začala charitní ošetřovatelská služba v Ústí nad Orlicí a v Letohradě poskytovat svou péči. Odbornou zdravotní péči, která je ordinovaná lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami, provádějí kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí nemocného. Cílem této služby je umožnit co největšímu počtu nemocných prožívat nemoc a stáří důstojně, ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Sbírka na adopci na dálku

Od října 2011 probíhá další sbírka na podporu indických dětí formou "Adopce na dálku".

Charitní středisko Lanškroun

V Lanškrouně v Olbrachtově ulici začaly práce na výstavbě Charitního střediska. V objektu s rozpočtem 11,3 mil. Kč plánuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí umístit šest bytů služby "Dům na půl cesty", nízkoprahové zařízení denního centra pro osoby bez přístřeší, pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Předpokládaný termín dokončení stavby je květen 2012.

Den charity poprvé v Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádala v sobotu 10. září na zahradě orlickoústeckého děkanství zábavné odpoledne pro širokou veřejnost. V úvodu byly prezentovány charitní služby, pro děti byla připravena řada soutěží a her. Kulturní program, který byl koncipován jako poděkování všem příznivcům charity, přilákal kolem 150 návštěvníků.

Občanská poradna v Lanškrouně

Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí od října občanům Lanškrounska novou službu. Občanská poradna bude v provozu druhou a čtvrtou středu každého měsíce od 9 do 12 hod. v prostorách malé zasedačky na radnici, nám. J.M.Marků 12. Kontaktní tel. 465 520 520.

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2