Burza filantropie podpořila projekt "Teplo pod střechu"

2. října 2012 pořádala Koalice nevládek Pardubicka, o.s. v Ústí nad Orlicí „Burzu filantropie“. Přítomní investoři zde měli možnost ohodnotit projekty, prezentované neziskovými organizacemi, a přispět na jejich realizaci. Oblastní charita Ústí nad Orlicí na této burze uspěla s projektem „Teplo pod střechu“ na nákup a instalaci elektrických přímotopných panelů do Centra pod střechou v Letohradě.

Tříkrálová sbírka 2013 skončila

Tříkrálová sbírka se opět setkala s přijetím a úspěchem. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.943.681,- Kč do 458 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci řady subjektů a dobrovolníků. Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli.

Nové Centrum sociálních služeb otevřeno

Dne 22.11.2012 bylo za přítomnosti řady hostů otevřeno nové Centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici v Lanškrouně. V odpoledních hodinách, kdy bylo Centrum zpřístupněno veřejnosti, jej navštívilo přes stovku lidí.

Tříkrálová sbírka 2013

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Už potřinácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Sbírka na "Adopci na dálku" 2012/2013

Od listopadu 2012 probíhá v Letohradě další sbírka na podporu vzdělání chudých indických dětí.

Běhali jsme pro...

13.září pořádala TJ Spartak OEZ Letohrad pod záštitou Města Letohradu a ve spolupráci s KCL a dalšími spolky třetí ročník benefiční akce Běháme pro… Tentokrát se běhalo pro Charitu.

Skončil II. Den charity

V sobotu 8.září pořádala Oblastní charita na zahradě Římskokatolické farnosti v Ústí nad Orlicí Den charity. Celostátní propagační akce Charity, která má veřejnosti přiblížit její činnost, se konala u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (1581-1660), patrona Charit, a letos byla spojena i s oslavami 20leté existence Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Po úvodním přivítání návštěvníků ředitelkou Ing. Marií Malou a úvodní zdravici oficiálních hostů připomněla moderátorka historii Oblastní charity a rozsah nabízených služeb. Akci, které se zúčastnilo kolem 300 návštěvníků, zakončil koncert skupiny Traband.

Adopce na dálku 2012

Ve sbírce, která probíhala od října 2011, se vybralo více než 110.000,- Kč. Zejména díky lidem z letohradské farnosti tak mohou být podpořeny další tři indické děti a výstavba domků pro chudé rodiny.

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2