Den charity s violoncelly

tisková zpráva ze dne: 18.9.2017

15. září si Oblastní charita Ústí n.O. připomněla 25 let své existence a k této příležitosti uspořádala pro veřejnost benefiční koncert Prague cello quartet.

Naplněným ústeckým kostelem se nesly podmanivé filmové i populární melodie, které s nadhledem a vtipem uváděli sami hudebníci: Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč.

V úvodu poděkoval pan děkan Vladislav Brokeš Charitě za její působení a popřál hodně zdaru do dalších let. Ředitelka Charity, Marie Malá, poděkovala 140 zaměstnancům za jejich práci. Ocenila obětavou službu zdravotních sester, sociálních, administrativních i technických pracovníků - všech, kdo dělají svou práci s profesionalitou i lidskostí. Dále připomněla, že organizace poskytuje v okrese téměř dvě desítky služeb a poděkovala také sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a asistentům Tříkrálové sbírky.

Koncert byl krásný - nabitý energií a radostí. Oblastní charita vyjadřuje poděkování hudebníkům za nevšední zážitek a všem návštěvníkům, kteří přišli, za podporu záměru tohoto benefičního koncertu. Výtěžek z dobrovolného příspěvku ve výši 15.000 Kč bude použit na nákup auta pro službu domácí hospicové péče.

Děkujeme za spolupráci ústecké farnosti, která poskytla krásný prostor kostela Nanebevzetí P.Marie a zázemí na faře.

DSCN8192DSCN8185DSCN8201

Iva Marková, t: 734 769 713

 

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2