Nová trampolína v Centru pod střechou

tisková zpráva ze dne: 28.6.2017

Město Letohrad poskytlo Oblastní charitě dotaci ve výši 12.000 Kč na obnovu sportovního zázemí. Z částky byla pořízena nová trampolína, basketbalový koš a dva basketbalové míče.

Centrum pod střechou a jeho zahradu navštěvují klienti Rodinného centra Mozaika, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Street a volnočasových kroužků. Pro rodiny, předškolní i školní děti, mládež i dospělé je zde každoročně připraveno desítky programů a aktivit, letní příměstský tábor. Pravidelný i jednorázový program využívá ročně kolem dvou stovek rodin i jednotlivců, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež navštěvuje více než sto klientů, kolem 120 dětí každoročně absolvuje příměstské tábory a další desítky lidí přicházejí na akce pro veřejnost - přednášky, pochody, bazary atd.  

Za 13 let svého působení ve městě si všechny služby vybudovaly své pevné zázemí, dobré vztahy s klienty i veřejností. Děkujeme městu Letohrad za podporu.

DSCN7854DSCN7858

 

            

 

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2