Tříkrálová sbírka 2017 skončila

tisková zpráva ze dne: 24.1.2017

Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 576 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl.

V 87 obcích a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností s přáním štěstí, zdraví a „pokoje tomuto domu“ – právě to znamenají písmena K+M+B+2017. Nápisy na starobylých chaloupkách i moderních vilách symbolizují cosi důležitého, co spojuje všechny příbytky. Tři králové přinesli lidem drobné dárečky, informace o činnosti Oblastní charity a nabídli také možnost přispět potřebným.

Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli letošních mrazů, za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.

I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 17 let obětavě zapojuje.

 

65 % výnosu TS použije Oblastní charita na činnost svých služeb, např. domácí hospicové péče.

 Letohrad (2)KvětnáŠedivec (7)

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2