VDV u zrodu Ambulance paliativní medicíny

tisková zpráva ze dne: 6.9.2017

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, podpořil částkou 80.000 Kč zřízení Ambulance paliativní medicíny na Orlickoústecku.

Nadace VDV přispěla Oblastní charitě Ústí n.O. na materiálové a přístrojové vybavení této ambulance. Pro práci hospicového lékaře a zdravotních sester byly zakoupeny dva notebooky, kancelářská tiskárna se skenerem, kartotéky. Ze zdravotnických pomůcek byla pořízena resuscitační sada ambuvak Aerobag, tlakoměr, teploměry, fonendoskop, glukometr, osobní váha či oxymetr.

VDV dále přispěl na specifické vzdělávání hospicového týmu v oboru paliativní péče. Tři zdravotní sestry prošly kurzem „Problematika smrti a provázení“, který je seznámil např. s potřebami truchlících lidí nebo postupy při doprovázení hospicových pacientů a jejich rodin.

Cílem hospicového týmu, je, aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně, mezi svými blízkými, bez strachu a utrpení. VDV tak přispěl ke zkvalitnění hospicové péče, jejímž úkolem není uzdravení pacienta, ale zmírnění jeho bolestí, jeho klidný a důstojný odchod ze života a podpora pečující rodiny v době nemoci i v době zármutku.

Ze zkušeností rodin našich pacientů: „Jak lékař, tak sestřičky velmi dobře psychicky působili na nemocného manžela i na rodinu. Okamžité reakce při jakýchkoliv obtížích v jakoukoliv denní i noční dobu, snaha o maximální úlevu při bolestech nám dávaly pocit jistoty a bezpečí. Jejich lidský přístup byl pro nás velkým přínosem. Nejen, že nám sestřičky zodpověděly všechny otázky, případně je konzultovaly s lékařem, ale zároveň se snažily oživit atmosféru konverzací o běžných záležitostech, o rodině, a tak odpoutat myšlenky pacienta od jeho zdravotních potíží. Sestřičky se staly součástí našeho každodenního života a téměř členy rodiny. Za všechno, co pro nás Charita a především sestřičky z hospicového týmu udělaly, že manžel mohl zemřít doma, mezi svými, jsme nesmírně vděčni.“

Oblastní charita Ústí nad Orlicí vyjadřuje upřímné poděkování Nadaci VDV za poskytnutý dar.

VDV_logo_2014

část zakoupeného vybavení: foto-ambulance.pdf

 

Iva Marková, t: 734 769 713

 

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2