I. Domácí specializovaná hospicová péče (DSHP)DomHospic

 

Posláním našeho týmu je:

 • aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně, v lásce, mezi svými blízkými
 • bez velkého strachu a utrpení
 • s naší odbornou péčí

Součástí týmu jsou lékaři, zdravotní sestry vyškolené v oblasti paliace, sociální pracovník, psycholog, duchovní

Podporujeme také pečující rodinu v době nemoci i v zármutku

 

Od března 2017 jsme v rámci mobilní specializované paliativní péče zařazeni do PILOTNÍHO PROGRAMU VZP

 

Co nabízíme?

  • odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu
  • péči garantovanou odborným paliativním lékařem
  • odbornou pomoc sociálního pracovníka
  • podporu a pomoc psychologa pro nemocného i pozůstalou rodinu
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
  • v případě zájmu zajistíme kontakt s duchovním
  • doprovázení pečujících v ošetřování nemocného
  • podporu a pomoc pozůstalým.

 

KOMU je péče určena?

 • pacientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí strávit poslední dny života doma
 • pacientům, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat,
 • u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců

 

Podmínky pro přijetí do hospicové péče

 • u pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
 • alespoň jeden z členů rodiny je připraven o nemocného celodenně pečovat

 

KDE péči poskytujeme?

-  v domácím prostředí pacienta 

 - s garantovaným dojezdem paliativního týmu do 60 minut z Ústí nad Orlicí

 

JAK o péči požádat?

tel. 735 168 871

e-mailem: hospic@uo.hk.caritas.cz 

                                                                                                      Jsme tu pro Vás, nebojte se zavolat...

propagační leták ke stažení zde: DomHospic2017_tisk.pdf

Dokumenty k zažádání o službu najdete zde: Dokumenty ke stažení

 

KOLIK mě to bude stát?

Přejeme si, aby naše služby byly dostupné všem, kdo se rozhodnou pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Většina zdravotních úkonů je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient hradí 100 Kč za 1 den péče domácího hospice. (V tomto poplatku je zahrnuto půjčovné kompenzačních pomůcek, pohotovost zdravotních sester i lékařů, služby multidisciplinárního týmu a péče o pozůstalé.)

 

KDO  a JAK péči provádí?

Hospicový tým

   

Pokud je péče o nemocného pro rodinu náročná, můžete využít vyto NÁVAZNÉ SLUŽBY Oblastní charity:

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Osobní asistence

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek - všechny pomůcky má hospicový pacient ZDARMA.

pomůcky, které doveze sestra:

 • Oxymetr
 • Odsávačka
 • Infuzní stojan
 • Nebulizátor
 • Injekční dávkovač léků
 • Tlakový monitor
 • Oxygenerátor 
 • P1110013P1110014P1100788P1100789P1100790DSC00624DSC00625DSC00626DSC00628

 

II. Přijímání klientů

 Podmínky pro přijetí do hospicové péče

 • pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí strávit konec života doma
 • alespoň jeden z členů rodiny je připraven o nemocného celodenně pečovat
 • finanční spoluúčast pacienta dle směrnice Oblastní charity.

 

Pečující rodina

Domácí specializovaná hospicová péče je nastavena tak, aby rodina nemusela volat rychlou záchrannou pomoc, takže veškeré komplikace a obtíže pacienta řeší sestra s hospicovým lékařem. Rodina a pacient mohou ale své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit, a požádat o přijetí pacienta do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení podle vlastní volby.

 

Kdy můžeme péči odmítnout?

 • Při nespolupráci rodiny nebo pacienta
 • Když rodina není schopna zajistit 24hodinovou přítomnost pečujícího
 • Při naplněném kapacitním stavu pacientů

 dhp-hospic tým 

III. Nejčastější otázky a odpovědi:

  

Co když vás pacient žádá o euthanazii?

Stojíme na straně důstojného života až do konce, euthanazii neposkytujeme. Pokud je dobře vedená hospicová péče, tzn. že pacient netrpí nesnesitelnými bolestmi a je s ním důstojně zacházeno, a pokud má kolem sebe své blízké, tak nemá tendenci si život zkracovat.

 

Jste u pacienta, když umírá?

Ano, pokud si to pečující rodina přeje, sestra setrvá.

 

Co se děje po úmrtí?

Zdravotní sestra pomůže rodině v péči o zemřelého. Na přání rodiny může zesnulého umýt, ustrojit a setrvat do příjezdu širší rodiny nebo lékaře na ohledání, případně zajistit pohřební službu dle výběru rodiny.

 

Jaký je rozdíl mezi ošetřovatelskou službou a domácí hospicovou péčí?

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE – zdravotní sestry provádějí zdravotní a ošetřovatelské úkony předem plánované a naordinované praktickým lékařem pacienta, v pracovní době od 6 – 18 hodin. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovny. Pokud dojde ke změně, či zhoršení zdravotního stavu, informuje v nejbližší možné době praktického lékaře, popř. RZP.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE – zdravotní sestry provádí veškeré zdravotní a ošetřovatelské úkony, které naordinuje hospicový lékař ve spolupráci s praktickým lékařem, taktéž hradí pojišťovna. Pravidelně kontrolují zdravotní stav pacienta, aktuálně reagují na změnu, či zhoršení zdravotního stavu po telefonické domluvě s hospicovým lékařem. Mohou dojet na telefonickou výzvu 24 hod. denně 7 dní v týdnu, pokud to pacientův stav vyžaduje, nebo pokud pečující rodina potřebuje poradit, či pomoci. Psychicky podporují pacienta a pečující rodinu. Na přání pacienta (rodiny) zajistí pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního, kteří jsou součástí hospicového týmu.

 

 Věnujete se také pozůstalým?

Ano, každý rok pořádáme setkání pozůstalých rodin. Zde je vytvořen prostor pro sdílení, vzájemnou podporu a předávání zkušeností. V případě zájmu je možná účast na svépomocné skupině.

 DSCN1820

  

Nejdůležitější slova na konci:

- Prosím, odpusť mi

- Odpouštím ti

- Děkuji

- Mám tě rád

- Sbohem...

 

                                                                                  kytka

Rád bych hospicovou péči nějak podpořil, jak to mám udělat?

Můžete zaslat finanční příspěvek na č.ú. 831240611/0100, Variabilní symbol: 9201.

Můžete napsat článek nebo poděkování do vašeho regionálního tisku.

Můžete se stát členem Klubu přátel hospicové péče

 

 _____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Nadace ČEZ podpořila zdravotní služby

tisková zpráva ze dne: 23.11.2017

V prodejně Tesco Ústí n.O. můžete hlasovat pro Charitu

tisková zpráva ze dne: 2.10.2017

Den charity s violoncelly

tisková zpráva ze dne: 18.9.2017

VDV u zrodu Ambulance paliativní medicíny

tisková zpráva ze dne: 6.9.2017

Nadace J&T podpořila domácí hospicovou péči

tisková zpráva ze dne: 1.8.2017

GIVT - Podpořte nás, když nakupujete

Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete podpořit naši službu domácí hospicové péče.

Setkání pozůstalých

tisková zpráva ze dne: 17.2.2017

Pomáhej pohybem

tisková zpráva ze dne: 14.2.2017

Legrand podpořil Charitu i postiženého chlapce

tisková zpráva ze dne: 2.2.2017

Poděkování

sestřičkám domácí specializované hospicové péče: