Občanská poradna Ústí nad Orlicí

odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání:

Občanská poradna Ústí nad Orlicí prostřednictvím poradenských služeb usiluje o to, aby občané (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích a přijímá každého občana  s každým dotazem. Zároveň občanská poradna podporuje občany při zvládání problému vlastními silami.

Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů Tím se snaží ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů a předcházet, zmírňovat nebo odstraňovat jejich těžkostí.

 

Cíle:

Cílem Občanské poradny je:

-         Informovaný uživatel, který se orientuje ve své životní situaci a zná možnosti řešení případných těžkostí (i prostřednictvím jiných služeb).

-         Uživatel, který zná svá práva a povinnosti a je schopen podle toho jednat.

-         Veřejná správa a samospráva orientovaná na prospěch a blaho občanů.

 

Oblasti poradenství:

 • sociální služby – informace o službách, předání kontaktů
 • sociální dávky – informace o sociálních dávkách, sepisování žádostí a odvolání proti rozhodnutí, leták ke stažení: socialni davky.pdf
 • důchodové pojištění – informace o důchodech, sepisování námitek, leták ke stažení: duchodove pojisteni.pdf
 • nemocenské pojištění - informace o dávkách,  leták ke stažení: nemocenske pojisteni.pdf
 • bydlenínehledáme nové bydlení; informace o nájmu a podnájmu (smlouva, výpověď), pomoc při vymáhání dluhů z nájmu, leták ke stažení: najem.pdf
 • sousedské vztahy – práva a povinnosti sousedů, sepisování stížností a žalob, leták ke stažení: sousedske vztahy.pdf
 • pracovní vztahy a zaměstnanostnehledáme novou práci; informace o pracovní smlouvě a vzniku i zániku prac. poměru, sepsání výpovědi či dohody o ukončení prac. poměru, informace o dovolené, odpovědnosti za škodu, informace o evidenci ÚP, podpoře v nezaměstnanosti apod. Leták ke stažení: pracovni pravo.pdf
 • rodina a mezilidské vztahy – informace o vzniku a zániku manželství, sepsání návrhu na rozvod, na svěření dětí do péče, na stanovení výživného, na úpravu styku s dětmi, na výživné pro manžela/ku apod., na výživné pro rozvedené manžele, na výživné pro neprovdanou matku, domácí násilí

leták ke stažení: rozvodove rizeni.pdf

leták ke stažení: vyzivovaci povinnost.pdf

leták ke stažení: domaci nasili.pdf

 • majetkoprávní vztahy – informace o vlastnictví, spoluvlastnictví, společném jmění manželů, věcných břemenech, náhradě škody, dědění, darování apod., Leták ke stažení: dedicke pravo.pdf
 • ochrana spotřebitele – pomoc při vymáhání práv spotřebitele, při komunikaci s prodejcem, při reklamaci apod., leták ke stažení: nakup na splatky.pdf
 • dluhová problematika – pomoc při komunikaci s věřiteli, se splátkovým kalendářem, s návrhem na platební rozkaz, s odporem proti platebnímu rozkazu, s řešením exekucí, se zastavením exekuce, s komunikací s exekutory, s oddlužením dlužníkům i věřitelům

leták ke stažení: oddluzeni.pdf

leták ke stažení: Exekuce.pdf

 

                         

Cílová skupina:

OP přijímá občany  s jakýmkoliv dotazem. 

 

Principy poskytování služby:

-          bezplatnost

-          nestrannost

-          nezávislost 

-          diskrétnost

 

Zásady Občanské poradny:

-          OP neradí a nezastupuje v komerčních či podnikatelských záležitostech.

-         V OP nepracují právníci ani psychologové.

-         Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že občan nemá možnost vybírat si poradce.

-         Při řešení složitějších dotazů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, odborníky a občan tak může být objednán na další termín.

-         Délka jedné konzultace je stanovena maximálně do 45 min. Poslední občan je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

-         Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Občan může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

-         Občané se mohou vyjadřovat k práci OP a poradců – mohou využít knihu přání a stížností (v poradně). Stížnost může být podána i anonymně. Podrobnosti k podávání stížností jsou k dispozici u vchodu do OP.

 

 propagační leták ke stažení zde: OP2016_3.pdf

 

Kontakty:

E-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz

Ing. Marcela Náhlíková, vedoucí

Bc. Veronika Hodrová, DiS.

Kateřina Rybková, DiS.

Bc. Barbora Rybková, DiS.

Mgr. Pavlína Hynková

 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 520 520, 734 281 415

FB: Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Provozní doba:

Pondělí   9:00 - 12:00 h.            

               13:00 - 16:00 h.      

Čtvrtek   9:00 - 12:00 h.

               13:00 - 16:00 h        

 

 

Kontaktní místo Česká Třebová

Městský úřad, Staré náměstí 77, 560 02  Česká Třebová

tel. 465 520 520, 734 281 415                                                   

provozní doba:

pondělí: 9:00 - 12:00 h.

 

 

 Kontaktní místo Králíky

Gymnázium a ZŠ, Moravská 647, 561 69  Králíky

tel.: 465 520 520, 734 281 415

provozní doba:

Úterý   9:00 - 12:00 h.

 DSCN6489

 

Kontaktní místo Lanškroun

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01  Lanškroun

tel.: 465 520 520, 734 281 415

provozní doba:

Pátek  9:00 - 12:00 h.

 

 

Kontaktní místo Letohrad

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Tel.: 465 520 520, 734 281 415

Provozní doba:

Čtvrtek  9:00 - 12:00 h. 

 

 

Kontaktní místo Vysoké Mýto

Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 734 281 415

Provozní doba:

Středa   9:00 - 12:00 h.

 

 

 

Převzít zodpovědnost za svůj život

To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám. (Mark Dzirasa)

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

LED žárovky jako dárek pro nové zákazníky

Podomní prodejci vynalezli nové triky, jak vyzrát nad spotřebiteli.

Člověk nic nedostane jen tak...

Jednou z oblastí poradenství v občanské poradně je ochrana spotřebitelů. Obrátila se na nás klientka, která se zúčastnila  předváděcí akce:

Projekt Společně za úsměv podpořil Charitu a občanskou poradnu

tisková zpráva ze dne: 4.2.2016

Proč si nedopřát?

Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu či neobvyklé dovolené, nezištná finanční pomoc dospělým dětem, návštěva předváděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“ a v neposlední řadě nákupy velkého množství vánočních dárků – to všechno může být spouštěčem bezesných nocí a strachu z budoucnosti.

Otevření občanské poradny v České Třebové

4. května 2015  bylo v České Třebové slavnostně otevřeno nové kontaktní místo Občanské poradny Ústí nad Orlicí.

Občanská poradna v programu nadace ČSOB

Občanská poradna Ústí nad Orlicí se zapojila do programu ČSOB Nadačního fondu vzdělávání 2014 projektem „Zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny na Orlickoústecku“.

Návrhy na osobní bankroty v OP

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou tzv. osobního bankrotu (oddlužení, insolvence).

Svéprávnost lze pouze omezit

Od začátku letošního roku je účinný „Nový občanský zákoník“, který do života opatrovníků a jejich „svěřenců“ přinesl změny.