Oblastní charita Ústí nad Orlicí

ul. 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, 562 0 Vedoucí zařízení: Sr. Pavla Rychnovská - pracovník v půjčovně kompenzačních pomůcek

Seznam lidí:

Renata Prokopcová - vedoucí domácí hospicové péče Bc. Martina Procházková - sociální pracovník Ing. Marcela Náhlíková - sociální pracovník Sr. Pavla Rychnovská - pracovník v půjčovně kompenzačních pomůcek Jana Biedermanová - vedoucí CHOS Česká Třebová Viola Langerová - zdravotnický pracovník

Seznam služeb:

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2