Putovní výstava Svět indických dětí

Putovní výstava Svět indických dětí

Indické fotky a příběhy na Letohradsku

Místo: Letohrad
Termín: 1. 4. 2019 — 30. 4. 2019
Kategorie: Akce pro veřejnost

Putovní výstavu Svět indických dětí si mohou zájemci prohlédnout v průběhu měsíce dubna v kostelích v Letohradě a okolí. V Lukavici bude umístěna 7. 4., v Mistrovicích 14. 4., v ambitech letohradského zámku 15.-20.4., v Letohradě 21.-27. 4. a na Orlici 28. 4. Letohradský kostel sv. Václava je přístupný během celého týdne, ostatní jen v době konání bohoslužeb. Diecézní charita Hradec Králové touto cestou prezentuje výsledky projektu Adopce na dálku, který už od roku 2000 propojuje dárce a chudé indické děti.

Před instalací na Letohradsku byly fotografie a příběhy indických dětí a dnes již dospělých absolventů projektu Adopce na dálku vystaveny v Pardubicích, Kutné Hoře nebo ve Vysokém Mýtě. Na rok 2019 je dále domluvená instalace v Králíkách.

Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli za 18 let přibližně 6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.

Více informací o charitní pomoci v Indii najdete na webu adopce.hk.caritas.cz.

 

Text a foto: Vojtěch Homolka

Kontakt: 731 402 273, vojtech.homolka@hk.caritas.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2