Smaltování bez pece

Smaltování bez pece
Místo: Taušlova 714, Letohrad
Termín: 22. 5. 2019 — 22. 5. 2019
Kategorie: Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2