12. května slavíme Mezinárodní den sester.
12. května 2020 z naší Charity

12. května slavíme Mezinárodní den sester.

Již od roku 1965 se po celém světě 12. května slaví Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek, jako připomenutí narození Florence Nightingale, která položila základy moderní ošetřovatelské péče. Byla tou, která stanovila náplň práce sestry, její zodpovědnost a samostatnou roli. Do dneška inspiruje mnoho lidí svým chováním, empatií, vstřícností a schopností naslouchat trpícímu člověku.

V tento den děkujeme všem, kteří se dokáží starat o druhé.

Oblastní charita má čtyři týmy skvělých zdravotních sester v Letohradě, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně a Chocni. Ocenění zaslouží jejich pečlivost a spolehlivost, ohleduplnost a samostatnost. Tato profesionálně odvedená práce je stejně důležitá jako jejich úsměv, povzbuzení a zejména citlivý lidský přístup k těm, kteří potřebují pomoc a podporu. Domácí zdravotní péče se stala nedílnou součástí našich životů. Je přínosem jak pro pacienty, kteří mohou zůstat v pohodlí svých domovů, tak pro stát, který ušetří za pobyt pacienta v nemocnici. Obrovský význam našich sestřiček můžeme vidět především v těchto dnech, kdy se potýkáme s nepříznivou epidemiologickou situací v souvislosti s nemocí COVID 19. Jsou to právě ony, které této nemoci čelí s nejvyšším nasazením v první linii a tím jenom dokazují, jak je jejich práce důležitá a nepostradatelná.

Za jejich obětavou práci jim moc děkujeme!

Andrea Krejčířová  Hanka Ďuránová  hospicový tým  Markéta Jiroutová  Petra Dušánková DZP Lanškroun  sestřičky Let