15. května slavíme Mezinárodní den rodiny
15. května 2020 z naší Charity

15. května slavíme Mezinárodní den rodiny

Rodina je obrovské sociální bohatství, které nemůže nahradit žádná jiná instituce. Je nutno jí pomáhat a zvelebovat ji, protože správně fungující rodina je základem a přináší mnoho obecnému dobru. Rodina je nejbližší nemocnicí, když někdo onemocní, ostatní o něho pečují, dokud to jde; rodina je první školou pro děti, nezbytnou oporou pro mládež a nejlepším útulkem pro staré. Rodina tvoří také malou církev, „domácí církev“, která kromě toho, že dává život, předává něhu a božské milosrdenství. V rodině se víra mísí s mateřským mlékem: zakoušení rodičovské lásky přibližuje Boží lásce. V rodině - toho jsme všichni svědky - se dělají zázraky s tím, co je, tím, čím jsme, s tím, co kdo má k dispozici. Z homilie papeže Františka

„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“ — Lev Nikolajevič Tolstoj

Pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí je pomoc rodinám tou nejdůležitější službou. Rodičům s malými dětmi slouží dvě Rodinná centra a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní služby Šance pro rodinu zajíždějí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.

V Občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody, neplacení výživného. Hodně lidí naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené štěstí, a přivedou tak rodinu do vážných problémů. Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů a věrné péče o rodinu.

Nemocným a jejich rodinám je určena Domácí zdravotní péče a Půjčovna kompenzačních pomůcek. Domácí hospicová péče pomáhá tam, kde se starají o nevyléčitelně nemocné příbuzné. Zdravotně handicapovaným lidem je k dispozici Osobní asistence, Pečovatelská služba či Sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny pro spolupráci velmi důležité.

A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních možnost hygieny, výměny oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života.

 

                                                                                                                             Marketa Drmotová, tel.: 734 769 713