Adopce na dálku 2021
26. února 2021 z naší Charity

Adopce na dálku 2021

Ve farnosti Letohrad se vybralo úžasných 95.280,- Kč. Ze sbírky je 78.000,- Kč použito na zaplacení dalšího roku studia dvanácti dětem, které letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou podporuje. Zbývajících 17.280,- Kč bude určeno jako jednorázový příspěvek pro děti z projektu, které jsou momentálně bez dárce. Děkujeme.

Adopce na dálku je jednou z dobročinných činností, která funguje jako pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích. Jejím cílem je zajistit těmto dětem lepší podmínky pro život a umožnit jim vzdělání, aby byly schopné v budoucnu uživit samy sebe i svoji rodinu, a zároveň nebyly odtrženy od vlastní rodiny; pomoci jim projít celým vzdělávacím systémem a užít si bezstarostné dětství.

Počátky adopce na dálku sahají až do dvacátých let 20. století, kdy v  důsledku četných válek začalo docházet k masivnímu nárůstu dětských sirotků a uprchlíků. Adopce na dálku tedy začala jako finanční pomoc dětem žijícím v sirotčincích a táborech a postupem času významné humanitární organizace zaměřily svoji pomoc na děti pocházející z chudých rodin.

Farnost Letohrad podporuje 12 dětí, 11 z nich pochází z okolí města Belagávi (Belgaum). Belagávi je půlmilionové město ležící na severozápadě státu Karnataka, 90 km od pobřeží Arabského moře v tropickém podnebném pásmu. Bylo založeno na konci 12. století a je jedním z nejstarších měst této oblasti. Ve vzdálenosti 500km na jihovýchod leží hlavní město provincie Bengalúr (Bangalore), odkud pochází poslední podporovaný student. Toto 8 milionové město je třetí největší v Indii a první zmínky pocházejí z 9. století.

Povinná školní docházka začíná první třídou základní školy, tzn. v šestém roku věku dítěte. Základní škola má na rozdíl od českých škol deset tříd. Absolvování jedenácté a dvanácté třídy znamená pro studenta dokončené středoškolské vzdělání. Známkování na základních a středních školách je odlišné od našich škol. Děti získávají za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení bodové, resp. procentuální ohodnocení.

Děkujeme za podporu indických dětí. Také děkujeme všem okolo Dominiky Hoffmannové za jejich pomoc při psaní odpovědí na dopisy, které nám indické děti posílají.

Markéta Drmotová Ph.D.

koordinátor Tříkrálové sbírky, Adopce na dálku, PR
Tel.: 465 621 281 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ