Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí rozšiřuje svoji péči
6. dubna 2021 z naší Charity

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí rozšiřuje svoji péči

Velkou novinkou v pečovatelské službě v Ústí nad Orlicí je rozšíření poskytované péče o děti od 6 let věku se zdravotním postižením, které plní povinnou školní docházku. Více informací nám k tomuto i dalším tématům pověděla vedoucí služby Mgr. Jiřina Matějíčková:

„Pečovatelská služba může nyní poskytnout pomoc i dětem se zdravotním postižením, které se nemohou do školy dopravovat samy nebo s rodiči. Mezi prvními, kdo se rozhodl tuto službu využívat je malý Patrik. Díky firmě Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí, která přispěla na náklady na dopravu
a doprovod, tak mohl Patrik navštěvovat Speciální základní školu v Ústí nad Orlicí, než se její brány vlivem zpřísněných vládních opatření zavřely
.“ Dále vedoucí Jiřina dodává: „Kromě rozšíření cílové skupiny jsme rozšířili i území služby. V posledním půl roce přibyly obce Přívrat, Dolní Dobrouč, město Česká Třebová, nyní také obec Řetůvka. Změnila se i provozní doba terénní služby – péči poskytujeme každý den od 7 do 19 hodin. S rozšířením provozní doby přibývá počet hodin přímé péče, jednotlivých výkonů i návštěv a spolu s tím i počet pracovních úvazků.“

V pečovatelské službě Ústí nad Orlicí přibývá stále více klientů s chronickým onemocněním, resp. s chronickým duševním onemocněním. Služba má také množství klientů ve věku nad 80 let. Tito lidé potřebují mnohem více času k naplňování svých základních i vyšších potřeb, jednotlivé úkony péče jsou tedy pro všechny časově náročnější a vyžadují oboustrannou trpělivost.

Dále nám vedoucí Jiřina sděluje, jak si služba vede v době koronavirové epidemie: „ Neustále sledujeme nouzová opatření, operativně nastavujeme pravidla poskytované péče, zajišťujeme bezpečnostní opatření zaměstnanců i klientů. V souvislosti s pandemií také řešíme časté krizové situace spojené s náhlými změnami vlivem výpadku zaměstnanců i klientů s onemocněním Covid-19 nebo zaměstnanců i klientů v karanténě. Často spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí a praktickými lékaři. U některých klientů byl, bohužel, zaznamenán těžký průběh onemocnění i s následkem úmrtí.“ V současné době je již většina klientů pečovatelské služby proti onemocnění Covid 19 očkována a taktéž probíhá postupné očkování pečovatelek. Stále se však dodržují potřebná bezpečnostní opatření.

Na podzim oslovila služba dobrovolníky pro zajišťování nákupů zájemcům, především seniorům, kteří nebyli jejich klienty. Přihlásilo se velké množství dobrovolníků se zájmem pomoci potřebným. Vedoucí služby k tomu dodává: „Spolupráce se všemi dobrovolníky byla pro nás i naše klienty velkou psychickou podporou. Děkujeme všem dobrovolníkům, rodinám a blízkým pečujícím za jejich obětavou spolupráci.“

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí dostává množství pochval a laskavých ocenění, které jsou pro ně velkou motivací v této těžké době. „Je nám ctí pečovat o klienty, kteří se s námi cítí být v bezpečí, naši službu požadují a projevují nám tím svoji důvěru,“ říká na závěr Jiřina Matějíčková.

Bc. Petra Hubálková

asistentka ředitelky, PR
Tel.: 739 211 724 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ