Díky osobním asistentkám je o maminku dobře postaráno
15. března 2021 z naší Charity

Díky osobním asistentkám je o maminku dobře postaráno

Když maminka paní Ludmily z Chocně v roce 2016 ztratila zrak, celé rodině se obrátil život vzhůru nohama. Rozhodli se vzít si maminku k sobě domů a přizpůsobit k tomu přízemí rodinného domu. Paní Ludmila přerušila stávající zaměstnání, aby se mohla začít o maminku starat na plný úvazek. Od charitních sestřiček, které dochází za pacientem domů, se však dozvěděla o službě osobní asistence, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Od doby, kdy začaly osobní asistentky za maminkou paní Ludmily docházet, uplynulo pět let a dcera tak může zhodnotit: „Služba je pro nás nepostradatelná. Bez děvčat bychom to sami nezvládli. Péče o maminku je každodenní rituál. Maminka nemá orientaci v prostoru. Je potřeba říkat jí vše dopředu a neustále opakovat. Osobní asistentky tráví s maminkou každý den 7,5 hodiny. Kromě běžné péče jako je pomoc s osobní hygienou, podáním jídla, pomoc s oblékáním a dalším, chodí s maminkou na procházky a snaží se ji různě aktivizovat. Máme jistotu, že je o ni stoprocentně postaráno.“

Paní Ludmila tak nemusela ukončit pracovní poměr ve stávajícím zaměstnání. Vždy po 15. hodině si maminku od asistentky přebere. Zapojuje ji do pečení a vaření, také spolu pletou, poslouchají rádio a audioknihy, které půjčují v knihovně pro nevidomé v Ústí nad Orlicí. Dále dodává: „Výborně funguje komunikace s vedoucí služby, paní Marií Maříkovou. Je pro nás velkou pomocí také při zařizování věcí po právní stránce. Pomohla nám například při vyřizování příspěvku na péči. Informuje nás o změnách. Na čem se domluvíme, to platí.“

Jelikož je práce u jednoho klienta často velmi náročná a jednostranná, a může docházet ke stagnaci klientova stavu, zavedla vedoucí služby na Choceňsku týdenní střídání osobních asistentů. I to si paní Ludmila pochvaluje: „Moc za tento nápad děkujeme. Každá z osobních asistentek je jiná, každá přinese mamince jiné podněty.“ A na závěr dodává: „Rodina je základ. Vztah manžel-manželka nesmí trpět péčí o seniora. A to u nás doma díky Charitě funguje.“

Bc. Petra Hubálková

asistentka ředitelky, PR
Tel.: 739 211 724 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ