Domácí zdravotní péče (nejen) na Choceňsku
19. května 2021 z naší Charity

Domácí zdravotní péče (nejen) na Choceňsku

Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje čtyři střediska Domácí zdravotní péče - v Letohradě, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně a v Chocni. Vedoucí choceňského střediska Markéta Jiroutová, nám poskytla rozhovor, ve kterém přibližuje práci charitních zdravotních sester i to jak se služby dotkla pandemie koronaviru:

Můžete nám přiblížit, co Domácí zdravotní péče znamená a jakou formou je poskytována?

Domácí zdravotní péče je novým a snad lépe výstižným názvem naší služby, kterou jsme po mnoho let poskytovali pod názvem Charitní ošetřovatelská služba. Jak sám název napovídá, jedná se o zdravotní péči poskytovanou v domovech našich pacientů. Jsme nedílnou částí zdravotního systému. Jedná se o výkony ordinované nemocničním nebo praktickým lékařem, prováděné kvalifikovanými sestrami formou návštěv.  V rámci ošetřovatelských návštěv provádíme celou řadu výkonů, mezi nejčastější patří: ranní odběry krve, podávání léků, aplikace injekcí, podávání infuzí, měření fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz, saturace kyslíku), převazy, výměny močových katetrů, ošetřovatelská rehabilitace. Návštěvy jsou jednorázové nebo pravidelné. V současné době je naše péče plně hrazena ze zdravotního pojištění.

S jakými problémy se mohou pacienti obracet na charitní zdravotní sestřičky?

Pacienti se na nás mohou obracet prostřednictvím svých praktických lékařů v situacích, kdy některé z výše uvedených výkonů potřebují a vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu je pro ně obtížné či nemožné se do příslušných ordinací dostat. To bývají již zmíněné odběry, převazy, injekce. Další skupina pacientů nás potřebuje po propuštění z nemocnice, nebo při závažnější změně zdravotního stavu, kdy k nim jezdíme, abychom jim usnadnili život doma. Zde se jedná o zaučování péče o imobilní pacienty, rehabilitace, aplikace inzulinu, atd. V neposlední řadě nás potřebují pacienti s demencí, kde nejčastěji podáváme léky.

Mnoho občanů si plete Domácí zdravotní péči s pečovatelskou službou. Můžete nám vysvětlit jaký je mezi nimi rozdíl?

Pečovatelská služba je služba sociální, ne zdravotní. Pomáhá tedy osobám s omezenou soběstačností. Poskytuje pomoc při běžných úkonech, osobní hygieně, stravování. Dále zajišťují sociální kontakt, doprovod atp. Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky, které nemívají zdravotnické vzdělání. Zcela odlišné je i financování.

Doba nouzových stavů a Covid-19. Jaké jsou nastavena opatření, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů? Ovlivnila tato doba chod služby?

Koronavirus ovlivnil v minulém roce snad všechny oblasti společnosti, tedy i naši službu. Od prvních dní, kdy se tu objevil, jsme si byli vědomi velké odpovědnosti za zdraví našich pacientů. Všechna opatření byla zaváděna na prvním místě jako ochrana pacientů a až na druhém místě jako ochrana nás sester a našich rodin. Kromě samozřejmých ochranných pomůcek a desinfekcí, se snažíme minimalizovat kontakt s pacientem na nezbytně nutný. To v praxi bohužel znamená i to, že si s lidmi méně povídáme, nenecháme se pozvat na čaj atp. což je samozřejmě smutné a našim pacientům to chybí. Dále častěji přenecháváme péči rodinám, tam kde je to možné. Dost rodinných příslušníků zůstává doma a dají přednost omezení kontaktů. Jsou proto ochotni naučit se převazovat ránu, píchat inzulin apod. Od listopadu se pravidelně testujeme, v současné době jsme již očkované a očkovaných pacientů také přibývá. I díky tomu pevně věříme, že tato krize nebude trvat věčně a že se v dohledné době riziko nákazy sníží a nám se bude pracovat s větší lehkostí.

Na závěr: Jaké jsou plány služby do budoucna?

Vedení střediska jsem přebírala v těžké personální krizi, mým jediným plánem tak bylo, aby se naše služba v Chocni udržela. Tato krize byla vystřídána krizí koronavirovou, kdy často ani v práci ani doma nevíme, co bude příští týden, natož za měsíc. Přála bych si a snažím se o to, aby naše péče byla dostupná, profesionální a hlavně aby jako přidanou hodnotu dávala našim pacientům trochu naděje a radosti. Ta se nám, mám pocit, v dnešní společnosti vytrácí.  Je těžké si ji uchovat v době, kdy si nevidíme do tváře, nemůžeme si podat ruce, obejmout se…

Děkujeme za rozhovor.

 

 

 

 

 

Bc. Petra Hubálková

asistentka ředitelky, PR
Tel.: 739 211 724 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ