Medicína není jen heroická, ale i paliativní
4. září 2020 z naší Charity

Medicína není jen heroická, ale i paliativní

MUDr. David Špinler, lékař internista a kardiolog, pracující kromě jiného v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., byl u samých začátků mobilního hospice, který provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

V roce 2013 se začala hospicová péče vyčleňovat z režimu charitní ošetřovatelské služby, která do té doby zajišťovala doprovázení nemocného až k jeho konci. Tehdy vznikla vize samostatné služby, která se bude zaměřovat pouze na paliativní péči se všemi jejími specifiky.  MUDr. Špinler na toto období vzpomíná: „Začali jsme s Petrou Kaplanovou objíždět pacienty, a postupně přibývalo práce. Inspirovali jsme se prací hospice v Červeném Kostelci, a upravili ji na naše podmínky. Od roku 2016 máme v Domácím hospici multidisciplinární tým – sedm aktivních lékařů, kteří se denně střídají ve službách, specializované zdravotní sestry, sociální pracovnici, psychologa a duchovní. Za těch sedm let se z nás stal tým, který má životaschopnost a velký potenciál v regionu.“  Domácí hospic má dále dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek, pečovatelskou službu, osobní asistenci a další služby Oblastní charity.

Jaká může být pro lékaře motivace vstoupit do paliativní péče? Na to MUDr. Špinler odpovídá: „Souviselo to i se změnou systému zdravotnické záchranné služby, která od roku 2011 začala na Orlickoústecku jezdit v systému randez-vous, posádky bez přítomnosti lékaře. Pacienty, ke kterým záchranáři obvykle jezdili o víkendu a v noci, většinou přivezli k nám do nemocnice na akutní příjmy pro postupně se horšící zdravotní stav. Přitom to mnohdy byli lidé v poslední fázi života, kterým už akutní péče v nemocnici nemohla rozhodně prospět. Jiná možnost směřování těchto pacientů v regionu tehdy nebyla. Tito pacienti se pak kumulovali na lůžkách akutní péče, a přitom by potřebovali něco úplně jiného – potřebovali by klid, domácí prostředí, zaměřit se na tišení bolesti atd. Bylo zřejmé, že myšlenkou zřídit domácí hospic pomůžeme pacientům a jejich rodinám, ulehčíme nemocnicím a záchranné službě.“

V roce 2018 se samostatná hospicová služba přejmenovala na „Domácí hospic Alfa-Omega“. Jak je na tom hospic dnes a jak se MUDr. Špinlerovi spolupracuje s charitními sestřičkami a s Charitou? Na to paliativní lékař odpovídá: „Tato služba prodělala za sedm let velký vývoj a nyní je na špičkové úrovni. Hospicový tým pod vedením sestřičky Renaty Prokopcové by nám mohly závidět hospice v celé republice. Jejich práce se řadí na přední profesní příčky. O tom jsem zcela přesvědčený. I mě osobně práce v hospici naplňuje, protože doplňuje moji základní odbornost, která se týká akutní medicíny. Medicína není jen heroická, uzdravující, ale i paliativní, doprovázející nevyléčitelně nemocné. Tak to je. Na žádného z pacientů, které máme v péči na sklonku jejich života, nezapomenu…“

Děkujeme všem lékařům, kteří spolupracují s Domácím hospicem Alfa-Omega za jejich nasazení a bezvadnou spolupráci. Jsme rádi, že zrovna Vy nám stojíte v zádech: MUDr. Stanislava Novotná, MUDr. Vladimíra Reslerová, MUDr. Tereza Palm, MUDr. Pavel Vychytil, MUDr. Zbyněk Valenta a MUDr. David Špinler.

Iva Marková