Náhradní výživné pomůže dětem, na které povinný rodič neplatí
24. května 2021 z naší Charity

Náhradní výživné pomůže dětem, na které povinný rodič neplatí

1. července 2021 nabude účinnosti zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném. Jde o novou sociální dávku, kterou budou vyplácet úřady práce.

Náhradní výživné bude sloužit nezaopatřeným dětem, kterým rodič neplatí výživné určené soudem, za předpokladu, že se toto výživné nepodařilo vymoci ani exekucí či výkonem rozhodnutí.

V praxi je třeba, aby se zletilý potomek nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte obrátili na úřad práce, kde vyplní žádost, doloží pravomocný rozsudek soudu o výživném, údaje o probíhající exekuci/výkonu rozhodnutí, event. o jejich zastavení pro nemajetnost dlužníka v uplynulých čtyřech měsících a další doklady o nezaopatřenosti dítěte (např. rodný list, potvrzení o studiu), doklady o částečném zaplacení výživného apod.

A v jaké výši bude úřad práce výživné vyplácet? Půjde o částku stanovenou původním rozsudkem, maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič zaplatí výživné zčásti, uhradí dítěti úřad práce rozdíl mezi stanoveným a skutečně obdrženým výživným.

Dávka bude vyplácena měsíčně zpětně a nejdříve za měsíc, v němž byla podána žádost, tedy první náhradní výživné mohou děti dostat v srpnu 2021 za měsíc červenec.

Vždy po čtyřech měsících budou muset děti či zákonní zástupci znovu doložit splnění podmínek, aby výplata náhradního výživného pokračovala. I tak je ale vyplácení dávky omezeno na maximálně dva roky. Rozhodně tedy nepokryje celou dobu dětství a přípravy na budoucí povolání a nenahradí plně výživné, které by mělo dítě dostávat od svého rodiče.

Zákon počítá s tím, že úřady práce budou následně vyplacené prostředky samy vymáhat po neplatícím rodiči, ale návratnost do státního rozpočtu bude nejspíš jen nízká.

V občanské poradně poskytujeme bezplatné poradenství i v oblasti vymáhání výživného či pomoc se sepsáním návrhu na nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí. V případě potřeby se tak na nás můžete obrátit i v těchto věcech.

Ing. Marcela Náhlíková

vedoucí Občanské poradny
Tel.: 465 520 520 E-mail: _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys