Občanská poradna: "Na problémy nejste sami."
23. dubna 2021 z naší Charity

Občanská poradna: "Na problémy nejste sami."

Občanská poradna (dále OP), kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí od roku 2003, nabízí občanům v nepříznivé sociální situaci bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek, důchodového a nemocenského pojištění, bydlení, sousedských a rodinných vztahů, pracovních vztahů a zaměstnanosti, ochrany spotřebitele a především v oblasti dluhové problematiky. Občané mohou buď osobně navštívit jedno z šesti kontaktních míst, nebo mohou svůj problém konzultovat po telefonu či e-mailem.

Na konzultace je možné se dopředu objednat. OP přijímá i neobjednané klienty, pokud to kapacita služby dovolí. Objednaní klienti mají však vždy přednost. Délka jedné konzultace je 45 minut.

Odborné poradenství je zajištěno sociálními pracovnicemi, které se snaží vést klienty k co největší samostatnosti, pomáhají jim sepisovat různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, žaloby, opravné prostředky atd., posuzují věcnou správnost listin, vysvětlují dokumenty, vypočítávají splátky, apod. Vše probíhá diskrétně, nestranně a nezávisle. Pracovnice neposkytují právní ani psychologické služby.

Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden a je registrovanou sociální službou. V roce 2018 získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení od Ministerstva spravedlnosti ČR -  dluhovému poradenství se věnují pracovnice zhruba ve třetině případů, pomáhají klientům bezplatně podávat návrhy na povolení oddlužení.

Jak ovlivnila službu pandemie koronaviru, jsme se zeptali její vedoucí Marcely Náhlíkové: „Od začátku pandemie služba fungovala bez omezení. Dodržovali jsme hygienická opatření. Upřednostňovali jsme telefonické a mailové komunikace. Osobní konzultace také probíhaly, klienti se na ně objednávali, ale bylo jich oproti předchozím rokům méně. A právě proto došlo k poklesu celkového počtu klientů, protože klienti ke konzultacím využívají nejvíce osobní setkání. V roce 2020 využilo službu 653 klientů, avšak v roce 2019 to bylo klientů podstatně více - 860.“ Dále dodává: „Poradna očekává větší zájem o službu, až pominou omezení, lidé se budou moci svobodněji pohybovat a začnou řešit dopady pandemie.“

DSCN0162

Kontakt:
Občanská poradna
17. listopadu 69, 562 01, Ústí nad Orlicí
tel.: 734 281 415, 465 520 520 (záznamník)
email: poradna@uo.hk.caritas.cz
facebook: Občanská poradna Ústí nad Orlicí