16. března 2020 z naší Charity

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Změna režimu provozu.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19 a v souladu s nařízením vlády ze 16.3.2020 o omezení volného pohybu osob budou Půjčovny kompenzačních pomůcek Oblastní charity pracovat v omezeném režimu. Návštěvu si, prosím, domluvte s vedoucí půjčovny v Letohradě na tel.: 731 598 830 nebo v Ústí nad Orlicí na tel. 731 402 314.

Opatření platí od 16.3. po dobu trvání nouzového stavu.

V souvislosti s opatřením jsou platby v půjčovnách v hotovosti pozastavené, můžete ale využít bezhotovostní převod na účet:

č.ú. : 831240611/0100    KB             nebo

č.ú. : 2800813383/2010    Fio

- variabilní symbol je číslo smlouvy

Děkujeme za pochopení.