Sečteno a podtrženo - Tříkrálová sbírka 2021
11. února 2021 z naší Charity

Sečteno a podtrženo - Tříkrálová sbírka 2021

V letošním 21. ročníku se vybralo na území Oblastní charity Ústí nad Orlicí do statických pokladniček 1 434 713,00 Kč a do online kasičky 421 422,00 Kč - částka k 3.2.2021. Online sbírka probíhá až do konce dubna 2021, stále tak můžete přispět na www. trikralovasbirka.cz s VS 77705036, děkujeme.

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla jinak, než jsme byli zvyklí. V situaci, ve které jsme se ocitli kvůli koronavirové pandemii, jsme čelili nesnadné výzvě, protože koledníci nemohli navštěvovat vaše domovy osobně s pokladničkami. Proto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří si k nim našli cestu, anebo přispěli v online koledování na pomoc lidem v nouzi a podporu charitních sociálních služeb a projektů. S mudrci z Východu se k nám nenápadně vrací více světla a věřme, že i více naděje a zdraví v časech příštích.

Charita ČR založila v roce 2000 velice pěknou vánoční tradici. 6. ledna slavíme svátek Tří králů nebo také Zjevení Pána mudrcům z Východu a skrze jejich otevřenost i my jsme povzbuzováni k novému poznávání. Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení mnoha dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc lidem v tíživé životní situaci. První ročník proběhl v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. V následujícím roce proběhla sbírka již na celém území republiky.

Markéta Drmotová Ph.D.

koordinátor Tříkrálové sbírky, Adopce na dálku, PR
Tel.: 465 621 281 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ