TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA ORLICKOÚSTECKU
7. ledna 2021 z naší Charity

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA ORLICKOÚSTECKU

6. ledna vrcholí dvanáctidenní vánoční období, slaví se Svátek Tří králů. Svátek Tří králů neboli Zjevení Páně upomíná na okamžik, kdy se Boží světlo zjevilo mudrcům z Východu na jejich cestě do Betléma. 

Tato cesta je symbolem údělu každého člověka. Náš život je poutí, na které jsme osvěcováni světly, abychom našli pravdu a lásku.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR, navazuje na tradici koledování na Tři krále. Tato celonárodní sbírka je určena především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Na Orlickoústecku výtěžek ze sbírky pomohl ke vzniku a činnosti mnoha služeb, např. Občanské poradny, Domácímu hospici Alfa-Omega nebo Sociálně terapeutickým dílnám Miriam v Králíkách. Ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí Ing. Marie Malá sděluje: „Finance z Tříkrálové sbírky jsou pro Oblastní charitu velmi důležité. Pomáhají tam, kde se finančních zdrojů nedostává, či se obtížně získávají z veřejných prostředků. V letošním roce je výtěžek sbírky určen na podporu a zkvalitnění péče o umírající, nemocné, lidi s postižením, na pomoc potřebným rodinám a dalším, kteří se ocitli v nouzi. Současná epidemiologická situace pravděpodobně nedovolí koledníkům vyjít do ulic, věřím ale, že dárci využijí další možnosti jak přispět do sbírky. Ze srdce jim tak děkuji.“

Možnosti, jak podpořit Tříkrálovou sbírku, jsou uvedeny zde: https://uo.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-on-line/. Nově také můžete přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, která bude v provozu do konce dubna letošního roku. Fyzické pokladničky jsou umístěny do 24. ledna v charitních centrech, na městský a obecních úřadech, v prodejnách potravin KONZUM a v kostelích. Seznam, kde jsou tříkrálové kasičky umístěny, je ke shlédnutí zde Seznam Tříkrálových pokladniček

Bc. Petra Hubálková

tisk a propagace
Tel.: 739 211 724 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ