Vrchní sestra, Renata Prokopcová, posílá poděkování zdravotním sestřičkám
3. května 2021 z naší Charity

Vrchní sestra, Renata Prokopcová, posílá poděkování zdravotním sestřičkám

Naši milí příznivci!

Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje zdravotní péči pacientům v našem regionu od roku 1991. Postupně jsme se rozšířili do celého okresu nejen se zdravotní péčí, ale i se sociálními službami a v neposlední řadě se specializovanou paliativní péčí. Auta s logem Oblastní charity můžete potkat ve dne i v noci.

12. květen je Mezinárodním dnem zdravotních sester. Chtěla bych touto cestou poděkovat VŠEM našim sestřičkám:

Velmi si Vaší práce vážím. Neztratily jste touhu pomáhat, být nablízku nemocným. Stále s úsměvem na rtech ve dnech dobrých i zlých. Zvládly jste, a stále zvládáte, tuto náročnou dobu bez přerušení péče o naše pacienty. Děkuji Vám za to! Naše péče je díky Vám na vysoké úrovni, máte chuť a touhu se stále posouvat a vzdělávat. Moc Vám přeji, abyste i nadále měly každý den důvod se usmát…“

Renata Prokopcová, vrchní sestra

Renata Prokopcová

vrchní sestra
Tel.: 739 383 597 E-mail: ~.Ak-Z2h~hxy61enW7c-_~2%65pk87j7%5pJ