Podnikatelské aktivity doplňují naši sociální činnost s cílem získat další zdroj finančních prostředků na provoz charitních služeb a projektů.

Prodejna papírnictví

Fotovoltaická elektrárna

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2