Poslání:

... POMÁHÁME BLIŽNÍM V NOUZI...

- Oblastní charita Ústí nad Orlicí je nestátní nezisková organizace. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké, má status církevní právnické osoby.

- Svoji činnost rozvíjí od r. 1992.

- Posláním Charity je pomoc bližním v nouzi  bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství. Pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti -  starým lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, rodičům s dětmi, dětem a mládeži, sociálně slabým rodinám, opuštěným, lidem bez přístřeší, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům.

 

Správní středisko:

Na Kopečku 356

561 51  Letohrad

tel.: 465 621 281

E-mail: sekretariat@uo.hk.caritas.cz

www.uo.charita.cz

Datová schránka: y44utaf

příspěvkové konto: 831240611/0100 

 

Ing. Marie Malá 

- ředitelka, 465 621 281, marie.mala@uo.hk.caritas.cz

 

Bohumila Šťovíčková

- zástupkyně ředitelky, ekonomka, tel. 465 621 281, 731 402 334, bohuska.stovickova@uo.hk.caritas.cz

 

asistentka ředitelky

- tel. 465 621 281, 739 383 598, sekretariat@uo.hk.caritas.cz

 

tisk a propagace

- tel. 734 769 713, propagace@uo.hk.caritas.cz

 

projekty

- tel. 465 621 281, 739 341 933,  projekty@uo.hk.caritas.cz

 

personální rozvoj

- tel. 465 621 281, 735 168 872, katarina.zelenakova@uo.hk.caritas.cz

 

mzdová účetní

- tel. 603 500 827, eva.pechackova@uo.hk.caritas.cz

 

psycholožka

- tel. 731 143 888, simona.hybsova@uo.hk.caritas.cz

 

technický pracovník

- tel. 731 402 294, zdenek.privratsky@uo.hk.caritas.cz

 

   

Oblastní charita v datech:

1991 - vznik prvních středisek domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Letohradě a Ústí n.O.

1992 - vznik Farních charit: Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Choceň, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Sloupnice

1993 - vznik střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Lanškrouně

1996 - otevření prodejny levných oděvů v Letohradě

         - I. charitní ples

1999 - otevření Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n.Orl.-Kerharticích

2000 - zapojení do projektu Adopce na dálku společně s letohradskou farností

2001 - otevřen sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci n.Orl.

         - uskutečněna první Tříkrálová sbírka

2002 - otevřena Regionální půjčovna zdravotnických pomůcek v Letohradě a Ústí n.O.

2003 - vznik Oblastní charity Ústí nad Orlicí transformací stávajících farních Charit

        - otevřena Občanská poradna Ústí nad Orlicí

         - služba osobní asistence

2004 - OCH se stala zřizovatelem Rodinného centra Kopretina v Horní Sloupnici

        - otevřeno kontaktní místo občanské poradny v Letohradě

        - otevřeno Mateřské centrum Mozaika v Centru pod střechou Letohrad

        - otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě

        - uskutečněn první příměstský tábor v Letohradě

2009 - otevření prodejny papírnictví v Letohradě a ukončení provozu prodejny levných oděvů

2010 - otevření kontaktního místa občanské poradny ve Vysokém Mýtě

           - služba domácí hospicové péče

2011 - otevření kontaktního místa občanské poradny v Králíkách a v Lanškrouně

          - nově poskytovaná služba "Šance pro rodinu" - sociálně aktivizační služby

2012 - otevření Centra sociálních služeb v Lanškrouně

           - Den charity - oslava 20 let Oblastní charity UO

2013 - zahájen provoz Centra sociálních služeb Lanškroun (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, půjčovna kompenzačních pomůcek, kontaktní místo občanské poradny)

         - dokončena rekonstrukce Centra pod střechou Letohrad

2014 - otevřena sociální sprcha pro lidi bez domova v Ústí n.Orl.

         - k 31.12 zrušena pečovatelská služba v Lanškrouně

2015 - otevřeno kontaktní místo občanské poradny v České Třebové

         - zrušen denní stacionář v Ústí n.O.

2016 - pečovatelská služba Letohrad oddělena od CHOS

         - vznik mobilní specializované hospicové péče v režimu 24/7

2017 - otevření Sociálně terapeutických dílen Miriam v Králíkách

2018 - služba Domácí hospicové péče dostala oficiální název "Domácí hospic "ALFA-OMEGA"     

         - začalo pravidelné setkávání pozůstalých v "Klubu ALFA-OMEGA"

         - rekonstrukce Centra pod střechou Letohrad   

 

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2