Den dobrovolnictví v Ústí nad Orlicí

"Žijeme z toho, co dostaneme, ale život utváříme tím, co dáváme." Winston Churchill

Dne 4.6. se v městském parku Kociánka v Ústí nad Orlicí konal Den dobrovolnictví. Zde se mohli návštěvníci seznámit s organizacemi z celého Pardubického kraje, které spolupracují s dobrovolníky. Mezi stanovišti, na kterých se prezentovaly jednotlivé služby, vesele přecházeli luštitelé a svými zvídavými dotazy se snažili zjistit, zda daná organizace může poskytnout pomoc osobám z „jejich příběhu“.

Dobrovolnictví je obohacením mezilidských vztahů. Je zdrojem nových zkušeností. Dobrovolník přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň získává pocit smysluplnosti.

Den dobrovolnictví - park KociánkaDen dobrovolnictví - OCH ÚO 

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2