Filmový festival Jeden svět podpořil Domácí hospic ALFA-OMEGA

Příspěvek 90.000,- na terénní auto!

Ve dnech 6.4. – 13.4. proběhl v Ústí nad Orlicí Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný sdružením SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Člověk v tísni. Výtěžek vstupného je pravidelně věnován na dobročinné účely. Svou účastí na festivalu tak všichni návštěvníci podporují ty v nejbližším okolí, kteří to skutečně potřebují.

V letošním roce byl výtěžek 90.000,- věnován na terénní auto pro Domácí hospic ALFA-OMEGA, jehož sestřičky jsou připraveny vyjíždět do terénu za svými pacienty v jakoukoliv hodinu za každého počasí. Domácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí. Je nataženou dlaní, která pohladí, uklidní a pomůže, dokončí příběh jednoho života.

Za štědrý příspěvek upřímně děkujeme.

 

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

 

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2