Žáci ZUŠ hráli pro Hospic

Benefiční koncert pro Domácí hospic ALFA-OMEGA

Dne 28.3.2019 zahráli žáci ZUŠ Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí na benefičním koncertě, jehož výtěžek byl určen na zakoupení Bateriové injekční pumpy Graseby, kterou využívá Domácí hospic ALFA-OMEGA. Tato pumpa je určena pro podávání léků v terénu.

Na podiu se střídali malí i velcí hudebníci, kteří svými vystoupeními vytvořili v sále krásnou atmosféru. Koncertní sál zaplnily desítky lidí, díky jejichž velkorysosti se vybralo 8810,- Kč. Velké poděkování patří všem, kteří vedle svých povinností a starostí dokáží vidět potřebné kolem sebe a finančně přispěli na injekční pumpu. Oblastní charita je také vděčná Nadaci Divoké husy, která výtěžek koncertu zdvojnásobila.

1  2

3  4

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

 

index

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2