V této rubrice můžete vyjadřovat své dotazy, přání, připomínky, stížnosti, poděkování atd.

 

 

Stížnost není důvodem pro ukončení poskytované služby ani k diskriminujícímu chování ze strany OCH jakožto poskytovatele služeb. Respektujeme odlišný názor a umíme přijmout kritiku a jsme upřímně přesvědčeni, že stížnosti mají pozitivní význam pro rozvoj služby.

 

 

Uživatelé mají právo vznášet ke způsobu a kvalitě poskytované služby a k práci konkrétních pracovníků Oblastní charity Ústí nad Orlicí (dále jen OCH) náměty, připomínky a stížnosti.

 

Za vyřizování stížností odpovídají vedoucí středisek, v případě nespokojenosti stěžovatele s vyřešením stížnosti se stěžovatel může odvolat na ředitele OCH nebo na další Nadřízené a nezávislé orgány. Pokud stěžovatel podává stížnost na vedoucího, musí ji vedoucí předat řediteli OCH a ten pak odpovídá za vyřešení.

 

Stížnost mohou uživatelé podat písemnou nebo ústní formou. V případě ústní stížnosti zapíše vedoucí stížnost do knihy přání a stížností. Písemnou stížnost mohou stěžovatelé do knihy přání a stížností uvést sami nebo ji mohou vhodit do označené schránky na stížnosti, případně poslat e-mailem nebo vyplnit přímo na těchto stránkách do určeného formuláře Váš vzkaz. Stěžovatel ve všech případech může podat stížnost anonymně.

 

Pokud si stěžovatel bude přát a uvede na sebe kontakt, rozhodnutí a opatření mu bude sděleno na uvedený kontakt, v případě, že jde o anonymní stěžovatelé nebo o stěžovatelé bez uvedeného kontaktu, bude řešení vyvěšeno na vývěsce pro odpovědi na stížnosti a na těchto stránkách po dobu 14 dnů. Rozhodnutí a opatření bude vždy uvedeno v knize přání a stížností. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dnů.

 

OCH se zavazuje řešit pouze 3 totožné stížnosti od jednoho stěžovatele. Další totožné stížnosti budou v knize přání a stížností evidovány, ale nebude na ně brán zřetel. Uživatelé mají právo zvolit si zástupce, který za ně bude po dobu vyřizování stížnosti vystupovat a OCH má povinnost jednat se zástupcem uživatele stejně jako s uživatelem samotným. V případě potřeby může být k jednání o stížnosti přizván tlumočník.