Nadace ČEZ podpořila domácí hospic

Nadace ČEZ poskytla v r. 2015 Oblastní charitě Ústí n.O. příspěvek ve výši 200.000 Kč v rámci dotačního programu "Podpora regionů".

Občanská poradna v programu nadace ČSOB

Občanská poradna Ústí nad Orlicí se zapojila do programu ČSOB Nadačního fondu vzdělávání 2014 projektem „Zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny na Orlickoústecku“.

Charita pro Ukrajinu

Oblastní charita Ústí nad Orlicí shání pro klienty Pobytového střediska v Kostelci n.Orl., nádobí a hluboký kočárek. Bližší informace v bodě V. této tiskové zprávy.

Sbírka Adopce na dálku 2015

V dalším ročníku sbírky na projekt "Adopce na dálku" se v kostelích letohradské farnosti a díky dalším individuálním dárcům vybralo celkem 92.707,- Kč.

Setkání pozůstalých rodin hospicových pacientů

„Odpusť mi.“, „Odpouštím ti.“, „Děkuji.“, „Mám tě rád.“ Tak se dají shrnout nejdůležitější slova, která by měla vzájemně zaznít ve vztahu hospicového pacienta a pečující rodiny…

VDV podpořil domácí hospicovou péči

Díky projektu Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, obdržela v r. 2014 Oblastní charita Ústí n.O. 69.995,- Kč na zdravotnické pomůcky.

Charitní ples 2015

XIX. Charitní ples, který proběhl 7. února v Letohradě-Orlici, se opět vydařil. Zisk ve výši 41.140,- Kč je letos určen na činnost Centra pod střechou v Letohradě.

Projekt Společně za úsměv podpořil Charitu a domácí hospic

Obchodní družstvo Konzum Ústí n.Orl. a jeho zákazníci podpořili mezi téměř třiceti neziskovými organizacemi v regionu i Oblastní charitu Ústí n.O. Díky projektu „Společně za úsměv“ získala Kč 14.441,- na pořízení injekčního dávkovače léků.

Tříkrálová sbírka 2015 skončila

Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku setkala opět s pozitivním ohlasem. Podruhé za svou historii překonal letos její výtěžek hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504 pokladniček vykoledováno celkem 2.309.509,- Kč.

Národní potravinová sbírka 2014

Celonárodní akce na podporu obyvatel ohrožených chudobou proběhla 22. listopadu i v našem regionu. Nákupem trvanlivých potravin ve vybraných obchodech mohli zákazníci přispět např. matkám a dětem v azylových domech, handicapovaným občanům nebo lidem bez domova v daném regionu.

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2