VDV podpořil domácí hospicovou péči

Díky projektu Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, obdržela v r. 2014 Oblastní charita Ústí n.O. 69.995,- Kč na zdravotnické pomůcky.

Charitní ples 2015

XIX. Charitní ples, který proběhl 7. února v Letohradě-Orlici, se opět vydařil. Zisk ve výši 41.140,- Kč je letos určen na činnost Centra pod střechou v Letohradě.

Projekt Společně za úsměv podpořil Charitu a domácí hospic

Obchodní družstvo Konzum Ústí n.Orl. a jeho zákazníci podpořili mezi téměř třiceti neziskovými organizacemi v regionu i Oblastní charitu Ústí n.O. Díky projektu „Společně za úsměv“ získala Kč 14.441,- na pořízení injekčního dávkovače léků.

Tříkrálová sbírka 2015 skončila

Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku setkala opět s pozitivním ohlasem. Podruhé za svou historii překonal letos její výtěžek hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504 pokladniček vykoledováno celkem 2.309.509,- Kč.

Národní potravinová sbírka 2014

Celonárodní akce na podporu obyvatel ohrožených chudobou proběhla 22. listopadu i v našem regionu. Nákupem trvanlivých potravin ve vybraných obchodech mohli zákazníci přispět např. matkám a dětem v azylových domech, handicapovaným občanům nebo lidem bez domova v daném regionu.

Tříkrálová sbírka 2015

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Popatnácté nás navštíví tři králové, kteří přinesou do našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, a všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Adopce na dálku 2014/2015

Od listopadu 2014 probíhá v Letohradě další sbírka na podporu vzdělání chudých indických dětí.

Marien v Letohradě

31.října proběhl v evangelickém kostele v Letohradě koncert folkové skupiny Marien.

V prodejnách Konzumu můžete kuponem č. 23 podpořit Oblastní charitu Ústí n.O.

Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí připravilo i letos program podpory regionálních neziskových organizací „Společně za úsměv“. Oblastní charita se ho účastní s projektem na pořízení injekčního dávkovače léků pro domácí hospicovou péči na orlickoústecku.

Centrum pod střechou v novém

19. září proběhlo v rámci Dne otevřených dveří setkání realizátorů, donátorů a partnerů projektu rekonstrukce Centra pod střechou v Letohradě. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zařízení rekonstruovala v letech 2012/13 také díky dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 718.960,- Kč, kterou zprostředkovala MAS Orlicko. Centrum pod střechou nabízí programy pro širokou veřejnost již 10 let.

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2