Adopce na dálku 2017

tisková zpráva ze dne: 9.3.2017

V dalším ročníku sbírky se v kostelech letohradské farnosti a díky individuálním dárcům vybralo 77.929,- Kč na podporu vzdělání dětí z nejchudších částí Indie.

Ze sbírky bylo 60.000 Kč použito na zaplacení dalšího roku studia pro dvanáct dětí z oblasti Belgaum a Bangalore, které letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou a dalšími jednotlivci podporuje. Zbývajících 17.929,- Kč bylo zasláno jako jednorázový příspěvek pro čtyři děti z projektu, které jsou nyní v 10. třídě a momentálně nemají dárce.

Koncem roku 2016 jsme obdrželi od dětí vánoční pozdravy, ve kterých vyjadřují svoji vděčnost za to, že díky dárcům z Čech můžou chodit do školy a také na své dárce myslí ve svých modlitbách. Dopisy do Indie letos napíší a obrázky nakreslí děti z Letohradu při hodinách náboženství.

Projekt Adopce na dálku má pro indické děti velký význam. Vzdělání jim umožní sehnat v budoucnu kvalifikovanou práci. Internátní škola, která byla vybudována díky českým dárcům, poskytuje dětem kvalitní vzdělání. Dětem, které nemají rodiče, se stala domovem, získají zde kamarády, mají možnost lékařské péče. Pět tisíc Kč ročně tak může zásadně změnit život jednoho dítěte v Indii.

Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli na tento projekt.

Více informací k projektu v Letohradě najdete na: www.uo.charita.cz a ke koordinaci projektu Adopce na dálku: www.hk.caritas.cz, FB: adopce.dchhk.cz

Zprávu o činnosti projektu za r. 2016 najdete zde:

http://adopce.hk.caritas.cz/res/archive/016/002381.pdf?seek=1488196377

 

I.Marková

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2