Adopce na dálku 2018

tisková zpráva ze dne: 1.3.2018

V dalším ročníku sbírky se v kostelech letohradské farnosti a díky dalším individuálním dárcům vybralo 87.289,- Kč na podporu vzdělání dětí z nejchudších částí Indie.

Ze sbírky bylo 60.000 Kč použito na zaplacení dalšího roku studia pro dvanáct dětí z oblasti diecézí Belgaum a Bangalore, které letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou a dalšími jednotlivci podporuje. Zbývajících 27.289,- Kč bylo zasláno jako jednorázový příspěvek pro pět dětí z projektu, které jsou momentálně bez dárce.

V listopadu 2017 navštívili zástupci hradecké diecézní Charity obě lokality v Indii, aby se potkali s místními partnery a koordinátory projektu Adopce na dálku. Setkali se s desítkami absolventů projektu, někteří z nich jsou nyní univerzitními studenty, z jiných se stali strojní inženýři, učitelky, účetní, řidiči nebo švadleny. Zástupci české Charity navštívili např. školu a dívčí internát v Belgaum nebo několikapatrovou školu a kostel sv. Josefa v Mansapur. Všechny tyto vzdělávací projekty i konkrétní stavby, které slouží dětem i k obecnému dobrému soužití místních obyvatel, byly realizovány díky české podpoře – ať už z diecézní charity HK, z Tříkrálové sbírky nebo formou projektu Adopce na dálku. Potěšitelné je, že absolventi Adopce na dálku si svého vzdělání váží a sami chtějí pomáhat lidem v nouzi.

Letohradská farnost je do projektu zapojena od r. 2000 a za tu dobu podpořila dlouhodobé vzdělání více než 30 dětí, krátkodobě 13 dětí, jednorázově bylo přispěno jednomu chlapci z projektu na léčbu leukémie, dále na stavbu školy, internátu a domků pro chudé. Za 18 let je tedy za letohradskými farníky vidět kus dobré práce a plná třída vystudovaných dětí. Možná to budou právě ony, kdo v budoucnu přispěje k lepšímu životu nejchudších lidí v Indii.

Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli na tento projekt.

Více informací k projektu v Letohradě najdete na: www.uo.charita.cz a ke koordinaci projektu Adopce na dálku: www.hk.caritas.cz, FB: adopce.dchhk.cz

IMG_2482-zmens

foto: prezentace Adopce na dálku pracovníky Diecézní charity na farním dni v Letohradě, listopad 2017

Iva Marková, t: 734 769 713

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2