Benefiční talk show pro Domácí hospic ALFA-OMEGA

Pan farář Z. Czendlik vykouzlil úsměvy...

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádala dne 30. 5. 2019 v 19:00 v Roškotově divadle v ÚO benefiční talk show Zbigniewa Czendlika „POSTEL HOSPODA KOSTEL“.

V rámci této talk show P. Czendlik vyprávěl příběhy ze svého života jak k pobavení, tak i k zamyšlení. Téměř vyprodaným sálem ústeckého divadla se prolínaly salvy smíchu i chvilky přemýšlivého ticha, kterými diváci reagovali na poutavé povídání. Všichni odcházeli z představení s hlubokým zážitkem, o kterém budou jistě několik dní přemýšlet a šířit jeho myšlenky mezi své známé.

Výtěžek z benefice 90.000,- Kč je určen na nákup terénního auta pro Domácí hospic ALFA-OMEGA, jehož sestřičky jsou připraveny vyjíždět do terénu za svými pacienty v jakoukoliv hodinu za každého počasí. Domácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí. Je nataženou dlaní, která pohladí, uklidní a pomůže, dokončí příběh jednoho života.

Akce se konala pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka.

autogramiáda P. Czendlikašek pro Domácí hospic ALFA-OMEGA

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2