Bolest ze ztráty nelze potlačovat

tisková zpráva ze dne: 26.6.2018

Domácí hospic ALFA-OMEGA zahajuje 20. září otevřená setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.

Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce 90 pacientů a jejich počet stále roste. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Prožívají ve svém životě pocity a okamžiky, které neznají a nedá se na ně zcela připravit. Udělali významný skutek pro své blízké, kteří s nimi mohli zůstat až do konce života. Sami ale potřebují tyto prožitky zpracovat a odpovědět si na otázky: „Bylo vše správně? Proč se to stalo? Co bude teď se mnou?“

Tyto zkušenosti jsou nepřenosné. Je však velmi užitečné sdílet je s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Mluvit a naslouchat je hojivé. Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Klub ALFA-OMEGA otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení. Prožitek ze ztráty může lidi spojovat.          

Klub ALFA-OMEGA otevírá 20. září 2018 v 15.30 hod pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.

 

Klub ALFA-OMEGA

Čas:          od 15:30 do 17:30 hod

Místo:        Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69

Termíny:   Rok 2019                                    

                     19. září                                       

                     17. říjen                                      

                     21. listopad - Vzpomínkové setkání                                 

                     12. prosinec                               

                                                                           

                                                                        

 

Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331

e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

www.uo.charita.cz

 

hospic1

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2