Bolest ze ztráty nelze potlačovat

tisková zpráva ze dne: 26.6.2018

Domácí hospic ALFA-OMEGA zahajuje 20. září otevřená setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.

Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce 90 pacientů a jejich počet stále roste. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Prožívají ve svém životě pocity a okamžiky, které neznají a nedá se na ně zcela připravit. Udělali významný skutek pro své blízké, kteří s nimi mohli zůstat až do konce života. Sami ale potřebují tyto prožitky zpracovat a odpovědět si na otázky: „Bylo vše správně? Proč se to stalo? Co bude teď se mnou?“

Tyto zkušenosti jsou nepřenosné. Je však velmi užitečné sdílet je s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Mluvit a naslouchat je hojivé. Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Klub ALFA-OMEGA otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení. Prožitek ze ztráty může lidi spojovat.          

Klub ALFA-OMEGA otevírá 20. září 2018 v 15.30 hod pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.

 

Klub ALFA-OMEGA

Čas:          od 15:30 do 17:30 hod

Místo:        Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69

Termíny:   Rok 2018                                    rok 2019

                     20. září                                       10. leden

                     18. říjen                                      14. únor

                     22. listopad                                 21. březen

                     13. prosinec                               11. duben

                                                                         9. květen  

                                                                        13. červen

 

Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331

e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

www.uo.charita.cz

 

hospic1

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2