Dílny v Králíkách slavnostně otevřeny

tisková zpráva ze dne: 4.10.2017

3.10.2017 byly slavnostně otevřeny sociálně terapeutické dílny Miriam v Králíkách. Díky spolupráci města Králíky, Pardubického kraje a Charity se podařilo uvést do života novou sociální službu pro občany s tělesným a mentálním postižením.

Ředitelka Oblastní charity Marie Malá přivítala necelou stovku hostů z řad zúčastněných subjektů i veřejnosti. Poděkovala městu Králíky, Pardubickému kraji za spolupráci a kolegům z Charity Polička za předání zkušeností s podobnou službou.

Jana Ponocná, starostka Králík, ocenila, že iniciativa vzešla od lidí, kteří tuto službu sami potřebují a vyzdvihla práci městského sociálního odboru, který zmapoval potřebnost a terén. Město k tomuto účelu zrekonstruovalo prostory v budově v Příční ul. 352.

Radní Pardubického kraje, Pavel Šotola, ocenil přístup k realizaci celého projektu a vzornou spolupráci všech zúčastněných stran – města, Charity, státní správy a konkrétních lidí – která není úplně samozřejmá. Vyjádřil také svou radost nad tím, že na Králicku, kde není široká nabídka pracovních příležitostí, se otevírá tato služba občanům.

Vedoucí zařízení, Miroslava Kopecká, přivítala rodiče klientů, poděkovala svým zaměstnancům, ukázala obchůdek s výrobky a provedla výtvarnou a dřevařskou dílnou.

Po vysvěcení prostor prezidentem Charity P. Josefem Suchárem pak už zazněla z úst klientů závěrečná píseň: „Když se mračíš, tak nevidíš pravdu, pravdu velkou, větší než je tvůj žal, svět s náma houpá, ale já dávno vím, že když se smějem, tak my houpáme s ním…“

Matka jednoho z klientů si pochvalovala: „Syn je tady velice spokojen a je pyšný na své výrobky. Přijde domů a říká: podívej mami, tohle jsem vyrobil sám! Vidím na něm, jak je šťastný, že něco dokáže. A já jsem vděčná, že našel uplatnění. Dokonce mně teď sám od sebe pomůže doma třeba loupat brambory…“

Sociálně terapeutické dílny Miriam pracují s klienty formou manuální práce, a dále jim nabízejí aktivity, které rozvíjí jejich osobnost, společenské kontakty nebo komunikaci. Kapacita zařízení je 8 osob.

fotografie z akce naleznete zde: FOTOGALERIE

Iva Marková, t: 734 769 713

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2