Nadace KB Jistota podpořila hospic ALFA-OMEGA

tisková zpráva ze dne: 29.6.2018

Oblastní charita převzala 27.června 2018 z rukou zástupců Nadace KB Jistota šek ve výši 193.406 Kč.

Finanční prostředky poskytnuté Nadací KB Jistota budou využity pro Domácí hospic ALA-OMEGA, konkrétně na vzdělávání hospicového týmu, nákup zdravotnického materiálu a mzdu paliativního lékaře.

Oblastní charita poskytuje službu domácího hospice osm let a ročně má v péči kolem 100 pacientů z celého okresu. Služba zahrnuje profesionální zdravotní péči paliativních sester i lékaře, dále sociální službu pro rodinu, případně nabídku péče psychologa či duchovního.

Níže je popsána jedna ze zkušeností rodin s naší domácí hospicovou péčí: „Sestřičky z Charity chodily k tatínkovi dvakrát denně a on se na ně vždy moc těšil. Všechny byly laskavé, spolehlivé, veselé a při tom naprosto odborně dělaly svoji práci… Já jsem se na ně také těšila, protože nás vytrhly ze stereotypu, který zažívá i pečující člověk. Den před smrtí mi sestřička řekla, že tatínek do 24 hodin patrně zemře, a měla pravdu. Seděli jsme u něj a čekali, až vydechne naposled. Bylo na něm vidět, že nemá bolesti a vyzařovala z něj jakási spokojenost. Byl rád, že jsme u něj. Tato zkušenost nás jako rodinu hodně stmelila a hodně nám dala lidsky. Charitu všude chválím - je tady někdo, kdo vám pomůže důstojně a lidsky se postarat o vašeho blízkého a rozloučit se s ním. Klobouk dolů před sestrami, byly pro nás velkou oporou. Je to služba k nezaplacení.“

KBjistota (1)KB Jistota

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2