Pomozte dětem

Tisková zpráva ze dne: 2.11.2018

Oblastní charita navázala spolupráci s Nadací Pomozte dětem a zprostředkovala pomoc rodině, která pečuje o chlapce po mozkové obrně. Hoch může díky finanční podpoře ve výši 28.160 Kč absolvovat speciální lázeňský pobyt, který není hrazený zdravotní pojišťovnou, a který zlepšuje jeho pohyblivost.

Oblastní charita tento projekt zprostředkovává a administruje.

pomozte detem

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2