Projekt Společně za úsměv podpořil Charitu a občanskou poradnu

tisková zpráva ze dne: 4.2.2016

Obchodní družstvo Konzum Ústí n.Orl. a jeho zákazníci podpořili mezi třiceti neziskovými organizacemi v regionu i Oblastní charitu Ústí n.O. částka 3.401,- Kč, získaná z projektu, bude tentokrát určena na vybavení nových prostor občanské poradny.

Zákazníci prodejen Konzumu přispěli na projekt č. 08 - částkou 2.019,- Kč, Konzum věnoval ze svých prostředků 1.382,- Kč.

Občanská poradna poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství v regionu již 12 let a v současné době působí v šesti městech okresu. Služby OP jsou k dispozici každému, kdo se ocitne v obtížné životní situaci a hledá řešení. Poradenství se týká nejrůznějších oblastí, např. sociálních dávek, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, dluhové problematika, ochrany spotřebitele atd.

Děkujeme všem, kdo přispěli na účel Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Děkujeme obchodnímu družstvu Konzum Ústí n.O. za organizaci akce a filozofii celého projektu.

 

Iva Marková, tisk a propagace, Oblastní charita Ústí nad Orlicí T: 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz

 

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2