Rodina je záchranná síť

Tisková zpráva k 15. květnu - Mezinárodnímu dni rodiny

Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní charita Ústí nad Orlicí cílí své služby právě na podporu rodiny a všechny věkové kategorie jejích členů.

Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba znovu objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu rodiny. Podpora rodiny je také jedna z priorit Oblastní charity Ústí n.O. „Ve všech službách, které poskytujeme, se setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často vidíme, že když rodina dobře funguje, a některý z jejích členů se ocitne v životních nesnázích, plní úlohu záchranné sítě.“ říká ředitelka Marie Malá a dodává: „naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – od kolébky až po hrob.“

Nabízené služby

Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní služby Šance pro rodinu zajíždí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.

V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody, neplacení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovolání. Hodně lidí naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené štěstí, a přivedou tak rodinu do vážných problémů. Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů, věrné péče o rodinu a trpělivé práce na pracovišti.

Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošetřovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek a domácí hospicová péče. Zdravotně handicapovaným lidem osobní asistence, pečovatelská služba či sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny velmi důležité pro spolupráci s těmito službami.

A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních možnost hygieny, výměny oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života.

Charita podporuje rodinu

Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život přináší. Vytváření bezpečného zázemí domova na základě vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní postoje dalších generací.

Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami zodpovědnosti, slušnosti, ohleduplnosti a nabízí k tomu své služby. Naprostá většina těchto služeb je spolufinancována z Tříkrálové sbírky.

 

Iva Marková, t: 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2