Sbírka Adopce na dálku 2018/2019

Tisková zpráva ze dne: 1.11.2018

Od listopadu 2018 do února 2019 bude opět probíhat sbírka na podporu vzdělání chudých indických dětí.

Pokladničky, do kterých je možno přispět, budou umístěny v kostelech v Letohradě, v Lukavici, v Mistrovicích, na Orlici a také na správním středisku Oblastní charity v Letohradě.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života.“ Jan Amos Komenský

Letohradská farnost podporuje 12 dětí z chudých oblastí Belgaum a Bangalore. Roční náklady na studium jednoho dítěte jsou 5.000,- Kč. V loňském roce bylo vybráno 87.289,- Kč na jejich podporu. Zbývající částka 27.289,- Kč (po odečtení 60.000,- Kč) byla zaslána jako jednorázový příspěvek pro děti, které se neplánovaně ocitly bez dárce.

 

Iva Marková, t: 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2