Sbírka na Adopci na dálku 2017/2018

tisková zpráva ze dne: 30.10.2017

Od listopadu mohou zájemci v Letohradě přispět do sbírky na podporu vzdělání chudých indických dětí. Pokladničky, do kterých je možno přispět, jsou k dispozici v kostelech v Letohradě, na Orlici, v Lukavici a v Mistrovicích. Do konce února 2018 je možné přispět také na středisku Oblastní charity v Letohradě.

Pět tisíc Kč pokryje roční náklady na studium jednoho dítěte včetně školních pomůcek, stravy či prázdninového tábora.

V loňské sbírce se vybralo 77.929,- Kč, z toho 60.000,- Kč bylo použito na zaplacení nákladů na další rok studia dvanácti dětem, které v projektu podporujeme, zbývajících 17.929,- Kč bylo zasláno jako jednorázový příspěvek pro děti, které jsou bez dárce.

V indickém státě Karnataka, kde žijí děti zapojené do projektu, panuje velká nezaměstnanost a negramotnost. Lidé na venkově se živí většinou zemědělstvím a jejich děti jsou často odsouzeny k celodenní pomoci doma. Proto si žáci z projektu Adopce na dálku velmi váží možnosti chodit do školy a v učení jsou disciplinovaní.

Oblastní charita je do projektu zapojena od r. 2000 ve spolupráci s letohradskou farností a dalšími individuálními dárci.

Iva Marková, tel. 734 769 713

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2