Tříkrálová sbírka 2018 skončila

tisková zpráva ze dne: 26.1.2018

Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou odezvou. V orlickoústeckém okrese se vybralo do 586 pokladniček 2.895.811,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl.

Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého okresu více než dva tisíce dobrovolníků, aby přinesli lidem devadesáti obcí a měst přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B požehnání jejich příbytků. I letos viděli koledníci radost ve tvářích starých lidí nebo úžas v očích malých dětí.

Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.

V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale názorným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se každý svým dílem zapojuje už 18 let. Vedle finančního přínosu má tato akce velký význam společenský, neboť přispívá k upevňování dobrých mezigeneračních vztahů v obcích.

Iva Marková, tel. 734 769 713

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2