Tříkrálová sbírka 2018

tisková zpráva ze dne: 24.10.2017

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v regionu příslušné Charity, která sbírku organizuje. Služby Oblastní charity využívají už 25 let lidé všech generací, čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě či samotě. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:

  • Sociálně terapeutické dílny
  • Domácí hospicová péče
  • Pečovatelská služba
  • Rodinná centra
  • Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • Občanská poradna
  • Zařízení pro osoby bez přístřeší
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
  • Přímá pomoc lidem v nouzi

Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní charita v souladu se záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %) a projekty CHČR (5 %).

Dávání a braní je principem každého života. Až budou v lednu u našich dveří koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem vám…“, můžeme se jejich přáním nechat obdarovat. A zároveň i tentokrát nabídnou možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. Termín koledování pro královéhradeckou diecézi je 5.-7. ledna 2018.

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.

Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2