Tříkrálová sbírka 2019

tisková zpráva ze dne: 1.11.2018

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.

Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví a pokoje do našich domácností a všem lidem nabídnou i možnost přispět potřebným z našeho okolí.

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:

  • Sociálně terapeutické dílny
  • Domácí hospicová péče
  • Pečovatelská služba
  • Rodinná centra
  • Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • Občanská poradna
  • Zařízení pro osoby bez přístřeší
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
  • Přímá pomoc lidem v nouzi

V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Iva Marková, tel. 734 769 713

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.

Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2