Výbor dobré vůle přispěl na hospicovou péči

tisková zpráva ze dne: 9.4.2018

VDV - Nadace Olgy Havlové podpořil částkou 40.000 Kč vzdělávání hospicového týmu Oblastní charity Ústí n.O.

Domácí hospic Alfa-Omega tvoří multidisciplinární tým, který nabízí zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní pomoc pacientům paliativní péče i pečujícím osobám a blízké rodině pacienta.

Psychická i tělesná zátěž zdravotních sester je velká – několikrát do týdne jsou přítomny u úmrtí pacienta a pomáhají pečující rodině vyrovnat se se smrtí blízkého člověka. Aby byl hospicový tým stabilní a dokázal tuto zátěž zvládat, bylo nutné zajistit vzdělání především v oblasti krizové intervence.

Domácí hospic slouží ročně cca 100 pacientům z celého okresu a na službu jsou zaznamenávány velmi pozitivní ohlasy. Jedním z nich je zkušenost paní D.: „S Charitou jsem navázala kontakt poté, co můj manžel onkologicky onemocněl. Každý den přijížděla jedna ze sester, zkontrolovala jeho stav, aplikovala infuzi, později i morfium, udělala potřebné odběry. Hned na začátku přijel i hospicový lékař, který nám vysvětlil, že cílem hospicové péče není pacienta vyléčit, ale zmírnit jeho bolesti a umožnit mu klidný konec života. Lékař i sestřičky velmi dobře psychicky působili na manžela i na nás ostatní. Okamžité reakce při jakýchkoliv obtížích v jakoukoliv denní i noční dobu, snaha o maximální úlevu při bolestech nám dávaly pocit jistoty a bezpečí. Jejich přístup byl nesmírně příjemný, lidský, laskavý, a zároveň naprosto profesionální. Za všechno, co pro nás Charita a především sestřičky z hospicového týmu udělaly, jsme jim velmi vděčni. Byli pro nás oporou.“

Díky podpoře VDV mohou dva hospicoví pracovníci absolvovat školení „Úvod do dětské paliativní péče“ a pět pracovníků kurz „Základní krizová intervence“ – zaměřené zejména na situační krize, traumata, akutní stresovou poruchu, krize v kontextu psychopatologie a specifika komunikace v zátěžových situacích.

VDV_logo_2014

 

Za Oblastní charitu: Iva Marková, t: 734 769 713

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2