Záměry TS

 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Centrum pod střechou - úprava okolí budovy pro využití pro NZDM, Mateřské centrum a parkování pro pečovatelskou službu.

   85 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

   50 000 Kč
  • Charitní pečovatelské služby - provozní náklady aut – PHM, servis a údržba aut, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

   430 000 Kč
  • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

   100 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   75 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   45 000 Kč
  • Domácí hospicová péče - nákup terénního osobního automobilu

   150 000 Kč
  • Rodinného centrum Kopretina - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

   20 000 Kč
  • Sociální sprcha - provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   30 000 Kč
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - nákup osobního automobilu.

   200 000 Kč
  • Sociálně-terapeutické dílny Miriam - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

   15 000 Kč
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší - provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   50 000 Kč
  • Centrum pod střechou - provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady.

   150 000 Kč
  • Sociální rehabilitace - provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, (zahradnické potřeby).

   100 000 Kč