PŘÍSPĚVKOVÉ KONTO:    831240611/0100

 

variabilní symbol                                                                    

9100 - nespecifikované účely     

9200 - ošetřovatelská služba

9201 - domácí specializovaná hospicová péče                         

9250 - pečovatelská služba Letohrad                                                 

9450 - Rodinné centrum Mozaika Letohrad                     

9650 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street                

9421 - pečovatelská služba Ústí n.Orl.      

9451 - občanská poradna                                   

9454 - Rodinné centrum Kopretina Sloupnice                      

9801 - osobní asistence     

9452 - "Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                

9303 - sociální sprcha pro lidi bez domova

9802 - sociálně terapeutické dílny

 

Všem dárcům děkujeme za podporu naší činnosti. Na požádání vám vystavíme potvrzení pro účely uplatnění odpočtu od základu daně.

 

Seznam dárců v jednotlivých letech

2018 - dárci 2018.pdf

 

Tříkrálová sbírka 2019
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2